45 MINUTTER TIL "ALT" Avstandene til Oslo, Gardermoen og Sverige/EU er kun 45 minutter (Det er bare 20 minutter til Lillestrøm). Sentral beliggende i Østlandsområde med gjennomfartsveier til Hedmark-Østfold (nord/syd) og Oslo-Sverige (vest/øst).  Rimeligere tomter, solid arbeidskraft, gode offentlige tilbud, fin natur, sunt og rikt organisasjonsliv er noe som kjennetegner kommunen. ETABLERINGSTJENESTE Aurskog-Høland kommune har i samarbeid med SNR (Samarbeidsrådetet for Nedre Romerike) startet et etablerkontor. Her kan du få råd og veildening om det å starte din egen bedrift, eller hjelp til utvikling av gode ideer du måtte sitte inne med. RASK BEHANDLINGSTID Aurskog-Høland kommune er opptatt av å tilby rask saksbehandlingstid for blant annet regulering og byggesaksbehandling. Vi gjør vårt ytterste for å være effektive i disse prosessene NÆRINGSFOND De lokale sparebankene har opprettet et eget næringsfond som administreres av kommunen. Næringsfondet vil i mange tilfeller kunne yte økonomisk støtte ved etablering av ny næringsvirksomhet. Produksjons - og servicerettede virksomheter blir prioritert AVSATTE NÆRINGSOMRÅDER Aurskog-Høland er en kommune med god plass til små, mellomstore og store plasskrevende næringer. Kommunen avsetter store områder til etablering av ny næringsvirksomhet.
Forsiden Våre konsepter Ledige næringstomter Hvorfor Aurskog-Høland Bo og leve Kontakt oss Nettside drift:
Hvorfor Aurskog-Høland
45 MINUTTER TIL "ALT" Avstandene til Oslo, Gardermoen og Sverige/EU er kun 45 minutter (Det er bare 20 minutter til Lillestrøm). Sentral beliggende i Østlandsområde med gjennomfartsveier til Hedmark-Østfold (nord/syd) og Oslo-Sverige (vest/øst).  Rimeligere tomter, solid arbeidskraft, gode offentlige tilbud, fin natur, sunt og rikt organisasjonsliv er noe som kjennetegner kommunen. ETABLERINGSTJENESTE Aurskog-Høland kommune har i samarbeid med SNR (Samarbeidsrådetet for Nedre Romerike) startet et etablerkontor. Her kan du få råd og veildening om det å starte din egen bedrift, eller hjelp til utvikling av gode ideer du måtte sitte inne med. RASK BEHANDLINGSTID Aurskog-Høland kommune er opptatt av å tilby rask saksbehandlingstid for blant annet regulering og byggesaksbehandling. Vi gjør vårt ytterste for å være effektive i disse prosessene NÆRINGSFOND De lokale sparebankene har opprettet et eget næringsfond som administreres av kommunen. Næringsfondet vil i mange tilfeller kunne yte økonomisk støtte ved etablering av ny næringsvirksomhet. Produksjons - og servicerettede virksomheter blir prioritert AVSATTE NÆRINGSOMRÅDER Aurskog-Høland er en kommune med god plass til små, mellomstore og store plasskrevende næringer. Kommunen avsetter store områder til etablering av ny næringsvirksomhet.
DESIGN OG DRIFT:
Utbyggingsselskapets Meny